Voor de goede gang van zaken werd een parkreglement opgesteld. Door hun bezoek aan het park aanvaarden onze gasten automatisch dit reglement.

Het reglement kan hier worden gedownload of ter inzage opgevraagd worden aan de infobalie van het park.

Parkreglement